Asbest

In het verleden werd asbest veelvuldig toegepast onder meer voor dakbedekkingen, kanalen, vloerbedekkingen en isolatiemateriaal.

Helaas is asbest een gevaarlijke stof voor de volksgezondheid gebleken. Asbest is een mineraal dat bestaat uit hele kleine vezels. Deze fijne delen kunnen na inademen ademhalingsproblemen en verschillende soorten kanker (long, buik of longvlieskanker) veroorzaken. Sinds1 juli 1993 mag asbest daarom niet meer worden toegepast.

Wij beschikken over de nodige kennis en middelen om asbest zó te verwijderen en af te voeren dat mens en milieu worden gespaard.

Het verwijderen van asbesthoudende materialen dient zorgvuldig te gebeuren door gecertificeerde specialisten en met geavanceerd materiaal, uitgevoerd conform de Asbestomstandigheden Wet en de voorschriften van de Arbeidsinspectie. Sinds 2004 zijn wij dan ook in het bezit van het astbestverwijderingscertificaat SC 530.

Ook voor volledige sloopwerken kunt u bij ons terecht.

 

Voor advies of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze specialisten; 

de heer A. Brugge (Tonny), gsm 06-51880877 of via email

 

Procedure

Voor asbest verwijderd mag worden dient er eerst een asbestinventarisatierapport gemaakt te worden door een onafhankelijk bureau. Dit is verplicht. 

Bij deze inventarisatie wordt gekeken of er asbesthoudende materialen zijn toegepast. Indien er asbest is gevonden, wordt bepaald welk type er is verwerkt en wordt beschreven hoe dit moet worden verwijderd. Ook wordt er in het rapport gemeld hoeveel asbesthoudende materialen zijn gevonden en wordt de plaatst er van aangegeven.

Aan de hand van dit rapport kan een sloopvergunning worden aangevraagd bij de betreffende gemeente. Zodra deze vergunning is afgegeven en er een specifiek Veiligheids-en Gezondheidsplan is gemaakt kunnen de saneringswerkzaamheden van start gaan.

Uitvoering

Het asbest wordt gesaneerd door speciaal opgeleide medewerkers. Deze saneren de asbesthoudende materialen in beschermende kleding en dragen een masker, al dan niet, met perslucht. Na de sanering worden (voor het verwijderen van de beschermende kleding) eerst de asbesthoudende vezels afgespoeld onder een douche. Hiervoor hebben wij een douchewagen of een zogenaamde ultradouche die we ter plaatse kunnen opbouwen.

Het verwijderen van asbest in een gebouw wordt op een andere manier gedaan dan een sanering buiten. Bij beide saneringen wordt het vrijkomend asbestmateriaal dubbel verpakt en afgevoerd naar een erkende verwerker. Hieronder een beschrijving van een binnen- en een buitensanering.

Binnensanering:

Er zijn twee verschillende werkwijzen voor een binnensanering, met of zonder onderdruk. Bij een hoge risicoklasse (beschreven in het asbestinventarisatierapport) moet er gewerkt worden in een zogenaamde containment. Dit is een ruimte (al dan niet gecreëerd binnen een grotere ruimte) die door middel van machines op onderdruk wordt gezet en de lucht filtert. Dit om te voorkomen dat de omgeving wordt blootgesteld aan het vrijkomende asbest.

Nadat het asbest is verwijderd wordt de ruimte schoongemaakt en door een onafhankelijk geaccrediteerde laboratorium (m.b.v. een meting) gecontroleerd. Als de meting voldoet aan de gestelde eisen wordt de ruimte vrijgegeven.

Buitensanering:

Bij een buitensanering wordt het werkgebied afgezet en mag het gebied alleen betreed worden door asbestsaneerders en toezichthoudende instanties. Het gebied wordt afgezet met een speciaal lint en waarschuwingsborden.

Nadat het asbest is gesaneerd, wordt er een visuele inspectie uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerde laboratorium. Indien deze akkoord gaat, wordt het gebied vrijgegeven.

 

SUBSIDIEREGELING VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN!!!

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/huishoudens-en-bedrijven-krijgen-bijdrage-voor-sanering-asbestdaken

 

OOK STAPELEN VAN SUBSIDIES IS MOGELIJK

voor een toelichting kijk bij onze nieuwsberichten