Aanpassen sliblijn RWZI Terneuzen

Betonbouw

Foto 1 van 3 - Overzicht RWZI tijdens werkzaamheden
Foto 2 van 3 - Fundering fakkel
Foto 3 van 3 - Nieuwe pompkast

Project: Aanpassen sliblijn RWZI Terneuzen
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Uitvoering: 2013-2014