Subsidieregeling asbesthoudende daken voor particulieren en bedrijven

Subsidieregeling asbesthoudende daken voor particulieren en bedrijven

Subsidieregeling saneren asbesthoudende daken voor particulieren en bedrijven

Heeft u een uw woning, schuur of bedrijfsgebouw met een asbesthoudend dak, dan komt u in aanmerking voor bovengenoemde subsidie.

Als uw asbesthoudend dak een oppervlakte heeft, dan kunt u vanaf 04-01-2016 een subsidie per vierkante meter ontvangen, met een  maximum van € 25.000.

Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden via onderstaande link:

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/huishoudens-en-bedrijven-krijgen-bijdrage-voor-sanering-asbestdaken

 Wie zijn dak van asbest wil ontdoen, kan aankomend jaar gebruik maken van twee subsidieregelingen: een van de rijksoverheid, de ander van de provincies. Daarmee kan de subsidie voor de sanering oplopen tot 9 euro per vierkante meter. het verlenen van een saneringssubsidie.

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de volgende fiscale regelingen:

  • Milieu Investeringsaftrek      (MIA);
  • Willekeurige afschrijving      Milieu-investeringen (VAMIL).

 

Ook het stapelen van subsidies is vanaf nu mogelijk

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken is vanaf 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is was in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). En kunt u VAMIL aanvragen.

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen.

 

Voor een verdere toelichting of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met een van onze specialisten:

de heer J. Seen (Jacco), gsm 06-10624853 of e-mailadres js@leenhoutsoostburg.nl

de heer A. Brugge (Tonny), gsm 06-51880877 of e-mailadres ab@leenhoutsoostburg.nl