Restauratie H. Martinuskerk te Kloosterzande

Restauratie

Foto 1 van 7 - Toren na restauratie
Foto 2 van 7 - Toren tijdens restauratie
Foto 3 van 7 - Toren in de steigers
Foto 4 van 7 - Terugplaatsen gerestaureerde haan
Foto 5 van 7 - Ventilatieopening
Foto 6 van 7 - Aansluiting dak op nieuwe timpanen
Foto 7 van 7 - Detail goot timpanen

Project: Restauratie H. Martinuskerk te Kloosterzande
Opdrachtgever: Parochie Ter Duinen
Uitvoering: 2011-2012