Aanpassen gemaal Koegors Terneuzen

Betonbouw

Foto 1 van 8 - Aangepaste gemaal
Foto 2 van 8 - Bestaand gemaal
Foto 3 van 8 - Bestaande kelder
Foto 4 van 8 - Fundering elektrakast
Foto 5 van 8 - Aangepast gemaal
Foto 6 van 8 - Opgang aangepast gemaal
Foto 7 van 8 - Nieuwe pompenkelder
Foto 8 van 8 - Persleiding in nieuwe kelder

Project: Aanpassen gemaal Koegors Terneuzen
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Uitvoering: 2015