Aanpassen gemaal Oesterputten Terneuzen

Betonbouw

Foto 1 van 4 - Aangepaste kelder
Foto 2 van 4 - Kelder voor aanpassing
Foto 3 van 4 - Nieuwe sparingen in betonvanden
Foto 4 van 4 - Aangepaste kelder

Project: Aanpassen gemaal Oesterputten
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Uitvoering: 2015