Aanpassen gemaal Oesterputten Terneuzen

Betonbouw

Foto 1 van 3 - Kelder na plaatsen nieuwe leidingen
Foto 2 van 3 - sparingen t.b.v. nieuwe leidingen
Foto 3 van 3 - voorbereiding voor asbestsanering en sloop bestaande leidingen

Project: Aanpassen gemaal Oesterputten
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Uitvoering: 2015