Aanpassen rioolpersgemaal Lange blikstraat Terneuzen

Betonbouw

Foto 1 van 2 - Gemaal Blikstraat
Foto 2 van 2 - "Hondehok" over bestaande persleiding

Project: Betonwerk rioolpersgemaal Terneuzen
Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Uitvoering: 2013

In opdracht van het Waterschap hebben we het rioolgemaal in de Blikstraat in Terneuzen gerenoveerd. Voor we de verzamelput konden renoveren moesten er eerst twee afsluitputten met afsluiters worden gemaakt. Na de renovatie zijn de effluentkelders voorzien van nieuwe pompen en een H2S bestendige coating.