Aanpassen RWZI te Oostburg

Betonbouw

Foto 1 van 14 - Aanpassen RWZI te Oostburg
Foto 2 van 14 - Header aanvoerwerk
Foto 3 van 14 - Aanvoerwerk
Foto 4 van 14 - Trommelzeef op aangepaste fundering aanvoerwerk
Foto 5 van 14 - Terreinrioolgemaal
Foto 6 van 14 - H2S bestendige coating contacttank
Foto 7 van 14 - Nieuwe anaerobetank
Foto 8 van 14 - Blowergebouw en lavafilter
Foto 9 van 14 - Slibretourgemaal
Foto 10 van 14 - Nieuwe slibbuffertank
Foto 11 van 14 - H2S bestendige coating goot zandvanger
Foto 12 van 14 - Lavafilter
Foto 13 van 14 - Aangepaste gevel pompenkelder
Foto 14 van 14 - Overzichtsfoto werkzaamheden tijdens bouw

Project: Aanpassen RWZI te Oostburg

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen

Uitvoering: 2018-2019