Vogelkijkhutten Waterdunen te Breskens

Nieuwbouw

Foto 1 van 3 - Kijkhut Zuidkant
Foto 2 van 3 - Kijkhut Noordkant
Foto 3 van 3 - Kijkhut Oostkant

Project: Nieuwbouw 3 vogelkijkhutten Waterdunen te Breskens.

Opdrachtgever: Stichting het Zeeuwse Landschap

Uitvoering: 2021