Maken en plaatsen puntsluisdeuren

Timmerfabriek

Foto 1 van 4 - puntsluisdeuren klaar voor levering
Foto 2 van 4 - puntsluisdeur gereed
Foto 3 van 4 - maken van de puntsluisdeuren in onze werkplaats
Foto 4 van 4 - nieuwe deuren geplaatst

Project: Maken en plaatsen puntsluisdeuren

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen

Uitvoering: 2022