Aanpassen RWZI Verseput

Betonbouw

Foto 1 van 3 - Foto drone tijdens bouw (foto Waterschap Scheldestromen)
Foto 2 van 3 - Pompenkelder
Foto 3 van 3 - Dak ontvangstwerk

Project: Bouwkundig aanpassen RWZI Verseput te Kerkwerve

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen

Uitvoering: 2023-2024